Wat doet YOU

With YOU we make a difference

Projecten

Buurthuis

Wij willen een buurthuis opzetten die een centrale plek kan vormen voor kwetsbare jongeren. Daarvanuit kunnen we programma’s opzetten ter verbetering van het leven van deze kwetsbare gezinnen.  Er is een grote nood aan jongeren werkers, terwijl de Oegandese bevolking uit veel jonge mensen bestaat, de gemiddelde leeftijd is de jongste ter wereld. 77% van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Er is een tekort aan werkgelegenheid, toegang tot goede educatie en geestelijke leiders. Wij willen graag deel van de oplossing zijn door samen te gaan werken met gelijkgestemde organisaties om zo groot mogelijke impact te hebben in de levens van de jeugd en gezinnen.

Kindsponsoring

Op dit moment woont er één jongere bij ons thuis: Isabirye. Hij is 20 jaar oud en heeft al veel meegemaakt in zijn leven. Hij heeft ouders zie hem vaak aan z’n lot overlieten, simpelweg omdat er geen geld was voor eten. Op dit moment heeft hij niet zo’n goede band met zijn vader. Hij wil graag weer naar school zodat hij kans heeft op een mooie toekomst. Zoals Isabirye zijn er nog veel meer jongeren, die hulp nodig hebben. In de toekomst willen wij meer jongeren opvangen en hen de zekerheid kunnen bieden van goede educatie. Help je mee?

Geef voor kwetsbare kinderen in nood

Programma’s

Familie ondersteuningsprogramma

We willen graag gezinnen in nood identificeren en hen helpen op alle mogelijke manieren. Dit wordt ook wel ‘identificeer en ondersteun’ genoemd. Oeganda heeft een ‘wij-cultuur’, waarin familie wordt gezien als één van de belangrijkste hoekstenen van de samenleving. Iedereen hoort ergens bij, en maakt deel uit van een familie. Uit welke familie je komt, vertelt iets over wie jij bent.  Andersom vertegenwoordig jij ook je familie in wie je bent, en in wat je doet. Je familie is betrokken bij de belangrijke beslissingen die je neemt in je leven, zoals een opleidingskeuze of een huwelijk.

We zijn ons ervan bewust dat veel jeugdproblemen thuis beginnen en niet op zichzelf staan maar met elkaar te maken hebben. Je kunt denken aan problemen zoals armoede, het maken van verkeerde keuzes, depressies, kindermishandeling en slechte schoolprestaties.  Wij willen graag een helpende hand bieden aan de families die het moeilijk hebben door middel van christelijke ontwikkelingsprogramma’s die hen kunnen helpen bij hun rol en verantwoordelijkheden in een familie. Deze programma’s helpen om een veilige plek te creëren voor zowel ouders en kinderen. We willen ze bewust maken van Gods liefde voor hen, en hoe ze deze liefde kunnen doorgeven. Gezonde familieverbanden dragen bij aan een vredige omgeving waarin de jeugd kan opgroeien, zodat ze in de toekomst in staat zullen zijn om juiste keuzes te maken. Op deze manieren hopen we jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling tot volwassenen. Met als doel dat ze goed voor zichzelf en hun families kunnen zorgen.