Buurthuis YOUnity

Unity = eenheid. We willen dat elke jongere recht heeft op een hoopvolle toekomst

Buurthuis YOUnity

Stichting YOU bereidt zich voor om in 2022 een fysieke plek te creëren in Oeganda van waaruit we kansarme jongeren en gezinnen kunnen bereiken en ondersteunen. We willen gezinnen in nood uit de omgeving identificeren en bijstaan op alle mogelijke manieren en de liefde van Jezus uitdragen. Dit willen we doen door de bouw van een buurthuis, die een centrale plek zal gaan vormen om kinderen, jongeren en gezinnen te ontvangen en verschillende programma’s en activiteiten te ontwikkelen ter verbetering van hun leven en toekomst.

Het buurthuis zal gebouwd worden in een dorpje in het Nakaseke district. Het dorp ligt ruim een uur boven Kampala en heeft zo’n 8000 inwoners. Op dit moment zijn we bezig met de bouwplannen en de fondswerving en binnenkort zullen we beginnen met bouwen. Hou onze website en social media in de gaten voor updates!

De doelgroep zijn kwetsbare jongeren en gezinnen uit de omgeving van het buurthuis. Het buurthuis is er voor het eerste jaar op ingesteld om 100 kwetsbare kinderen en jongeren te ontvangen. In de toekomst kan dit aantal uitgebreid worden. In Oeganda leeft op dit moment 37,7% van de bevolking onder de armoedegrens. Een groot deel van dit percentage zijn jongeren onder de 18 jaar. Er is een grote nood aan jongerenwerkers, terwijl de Oegandese bevolking uit veel jonge mensen bestaat. De gemiddelde leeftijd is de jongste ter wereld, 77% van de bevolking is jonger dan 29 jaar.

Een buurthuis draagt bij aan een samenleving waarin iedereen kan participeren, ook de meest kansarme jongeren en gezinnen. Het zorgt voor sociale netwerken voor de buurtbewoners en een plek voor bewonersinitiatieven. Zodra het buurthuis af is zullen we ons familieondersteuningprogramma starten. Vanuit de familieondersteuning zullen we dan ook ons kind-sponsoring programma uitbreiden. Ook willen we samen met gezinnen mogelijkheden bespreken en in gesprek te gaan over maatschappelijke, financiële en sociale kwesties.

Wil je meebouwen aan buurthuis YOUnity?

Je kunt een gift overmaken met Project YOUnity in de omschrijving. 100% van je gift zal worden besteed aan de bouw van het buurthuis. Omdat Stichting YOU een ANBI Stichting is, is je gift belastingaftrekbaar.

Wij willen graag deel van de oplossing zijn en samen met jullie een verschil maken in de levens van kwetsbare jongeren en gezinnen in Oeganda. We wensen een hoopvolle toekomst voor Oeganda, zonder honger en armoede, met goede gezondheid, welzijn en kwaliteitsonderwijs.

Programma’s en activiteiten

Voor het buurthuis YOUnity zullen we programmas’s en activiteiten ontwikkelen die het doel van Stichting YOU dienen. We willen namelijk jongeren en gezinnen in uitzichtloze situaties een veilige, gezonde en liefdevolle leefomgeving bieden waarin zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien en een persoonlijke relatie met Jezus te bouwen. Door het bieden van acute en duurzame hulp in diverse vormen willen wij dat elke jongere van betekenis kan zijn in de maatschappij.

Aan de hand van dit doel hebben we beschreven aan wat voor programma’s en activiteiten we moeten denken speciaal voor onze doelgroep:

  • Het ontwikkelen van projecten om het genoemde doel te realiseren; Bijvoorbeeld door onderdak, voedsel, onderwijs, medische zorg en fysieke, psychologische zorg te bieden;
  • Het ontwikkelen van programma’s, waaronder Family encouragement;
  • Het bieden van training en onderwijs; Bijvoorbeeld kinderen terug naar school brengen door onder andere het kind sponsorprogramma, het trainen in water- en sanitaire hygiëne, basis gezondheidszorg, HIV/AIDS-preventie, voedsel en voeding, milieu, management, kinderrechten en verantwoordelijkheden en goed rentmeesterschap, workshops, maar ook geestelijk onderwijs, zoals discipelshap en bijbelstudie;
  • Het (doen) uitvoeren van outreach en het ontvangen en inzetten van (lokale) teams en vrijwilligers met dezelfde visie; Bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers uit Nederland, maar ook in gesprek gaan met de gemeenschap over hun rol en over de inhoud van nieuwe programma’s, en het bouwen aan een netwerk van lokale professionals;
  • Het organiseren van evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten.

Een kerstkaart met een verhaal

X